Zakład przemysłowy

Przykładowa kalkulacja ekonomiczna dla wysokosprawnej kogeneracji pracującej w trybie wyspowym dedykowanej dla Zakładów Przemysłowych

Przyjęte założenia:

Nominalna moc elektryczna modułu kogeneracyjnyego 1125 kW
Nominalna moc cieplna modułu kogeneracyjnygo 1272 kW
Średnia moc systemu w trybie pracy wyspowej 800 kWel 905 kWth
Cena zakupu energii elektrycznej 0,30 zł netto / 1kWh
Cena zakupu gazu ziemnego 1,25 zł netto / 1 m3
Przybliżona cena systemu kogeneracyjnego 2 000 000 zł netto
Orientacyjne koszty dodatkowe związane z włączeniem
kogeneratora w aktualny system elektroenergetyczny i cieplny
400 000 zł netto
Roczne koszty eksploatacyjne  2 360 000 zł netto
Koszty ponoszone
Sposób tradycyjny:
energia elektryczna z ZE
energia cieplna wytwarzana z gazu ziemnego
Z wykorzystaniem kogeneracji:
(jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z gazu ziemnego)
Roczne koszty energii elektrycznej:
800 kW x 24h x 50 x 7 dni x 0,30 zł =
= ok. 2 016 000 zł
Roczne koszty energii cieplnej:
Sprawność kotła gazowego: 90%
(905 kW / 0,9 ) / 10 = 100,5 m3/h
100,5 m3 x 24 x 50 x 7 dni x 1,25 zł =
= ok. 1 055 000 zł
Roczne koszty związane z obsługą kotłów
12 000 zł
Łączne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu:
2 016 000 + 1 055 000 + 12 000 = 3 083 000 zł
Dobrano kogenerator do produkcji
800 kWel / 905kWciepl w ciągu roku zużywa ok. 200 m3/h gazu ziemnego.
Koszt zapotrzebowania na gaz:
200 m3 x 8 000 x 1,25 zł) =
= ok. 2 000 000 zł
Koszty rocznej obsługi serwisowej agregatu :
koszt obsługi agregatu - 360 000 zł
Łączne koszty eksploatacji agregatu:
2 000 000 + 360 000 = 2 360 000 zł

Sprzedaż żółtych certyfikatów:
800 kW x 8000 x 0,12 zł =
= ok. 768 000 zł

Roczny zysk : 3 083 000 – 2 360 000 zł  + 768 000= 1 491 000  zł
Koszt inwestycji wynosi ok. 2 400 000 zł
ZWROT INWESTYCJI PO OK. 20 MIESIĄCACH