Larkis Sp. z o.o. Dobczyce / 2013

Źródło zasilania: gaz ziemny

Moc elektryczna: 400 kW

Moc cieplna: 436 kW

Powrót do listy