VAN PUR Łomża / 2018

Układ poligeneracyjny

Moc elektryczna: 800 kW

Moc cieplna: 400 kW

Chłód: 250 kW

Para technologiczna: 600 kg/h 6 bar

Powrót do listy