Zakład produkcyjny Farm Frites Poland S.A. Lębork / 2012

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 1 x 1200 kW
Moc cieplna: 1 x 1251 kW

Pod koniec 2011 roku CES przystąpił do
realizacji kontraktu dla FFP Lębork
polegającego na dostawie,zainstalowaniu
i uruchomieniu modułu kogeneracyjnego
zasilanego biogazem w wersji
kontenerowej firmy MWM typu TCG
2020V12.
CES dostarczył i uruchomił również szereg
elementów instalacji biogazu: pochodnię, zbiornik
biogazu, biologiczną odsiarczalnię, chiller i
inne.

Powrót do listy