Składowisko Odpadów Komunalnych Toruń / 2004

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 1 x 324 kW

Praca równoległa z siecią elektryczną.
Zdalne sterowanie mocą.
Układ monitoringu pracy generatorów.

Powrót do listy