Oczyszczalnia Ścieków Tychy / 2012

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 1 x 400 kW
Moc cieplna: 1 x 398 kW

Do istniejącego, dwumodułowego systemu CHP dołożona zostanie kolejna jednostka kogeneracyjna o mocy 400 kWel. Agregat prądotwórczy firmy MWM, TCG2016 V08C zasilany biogazem zwiększy sumaryczną moc instalacji do 1,09 MWel. Dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis nowej jednostki (podobnie jak w przypadku poprzednich zainstalowanych na terenie OŚ w Tychach) realizowana będzie przez Centrum Elektroniki Stosowanej.

Powrót do listy