Elektrociepłownia gazowa Jelcz-Laskowice / 2012

Paliwo: gaz ziemny
Moc elektryczna: 1 x 600 kW
Moc cieplna: 1 x 654 kW

Wykonanie systemu kogeneracyjnego dla elektrociepłowni należącej do jednego z największych koncernów energetycznych w Europie – RWE.
Zakres zadań zrealizowanych przez CES to m.in.:
Wykonanie dokumentacji budowlanej i złożenie jej wraz z. wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej w branżach: budowlanej, technologicznej, elektrycznej i AKPiA
Wybudowanie budynku elektrociepłowni
Dostawę, montaż i rozruch urządzeń elektrociepłowni
Wymianę systemu AKPiA kotłowni gazowo-olejowej
Włączenie elektrociepłowni w istniejący układ technologiczny kotłowni gazowo-olejowej
Opracowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Powrót do listy