Składowisko Odpadów Krośniewice / 2009

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 1 x 716 kW

Dostawa modułu w pełni wyposażonego w kontrolę układów: zasilania, chłodzenia
i przewietrzania kontenera.
Wykonanie projektów kontenera i instalacji.

Powrót do listy