Oczyszczalnia Ścieków Mielec / 2008

Paliwo: system dwupaliwowy biogaz/gaz ziemny
Moc elektryczna: 1 x 192 kW
Moc cieplna: 1 x 214 kW            

Praca równoległa z siecią elektryczną wraz z opcją pracy wyspowej.
System chłodzenia awaryjnego
Możliwość pracy naprzemiennej na biogazie oczyszczalnianym lub gazie ziemnym GZ-50.

Powrót do listy